make a site for free

ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ธูปปลูกบุญ

ด้วยนวัตกรรมการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบและสกัดสารส้มควันอ้อยและน้ำมันดิบออกจากเนื้อไม้
รวมทั้งการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ทำให้ได้ธูปหอมอย่างดี ควันน้อย ปลอดสารก่อมะเร็งในธูป*


ผ่านการทดสอบจากห้องทดสอบสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ว่าลดสารก่อมะเร็งในควันธูปตามข้อกำหนดขององค์กรอนามัยโลก

Plook Boone Incense ธูปหอมสุขภาพปลูกบุญ ควันน้อย

ควันน้อย

จากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์แบบ ไ่ม่ใช่เพราะการใช้สารเคมีให้เกิดควันน้อยเหมือนธูปทั่วไป

Plook Boone Incense ธูปหอมสุขภาพปลูกบุญ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ผ่านเกณฑ์ทดสอบค่า PM 2.5 ใช้ได้อย่างสบายใจทั้งภายในและภายนอก

Plook Boone Incense ธูปหอมสุขภาพปลูกบุญ ปลอดสารก่อมะเร็งในธูปและ PM 2.5

ปลอดสารก่อมะเร็งในธูป*

ผ่านการทดสอบจากห้องแล๊ปว่าปลอดสารเบนซิน เบนโซไพรีน และบิวทาไดอิน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งที่พบในธูปทั่วไป

Plook Boone Incense ธูปหอมสุขภาพปลูกบุญ กลิ่นหอม

กลิ่นหอม

เราใช้เครื่องหอมและกลิ่นหอมของดอกไม้ไทยโบราณ ที่คุณได้ดมแล้วจะรู้สึกผ่อนคลาย มีให้เลือก 3 กลิ่น คือ กลิ่นบัวหลวง กลิ่นชมนาด และกลิ่นจันกะพ้อ

ช่องทางชำระเงิน

 ติดต่อเรา

SUBSCRIBE

รับข่าวสารและโปรโมชั่นก่อนใคร